Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach

+48 531 403 805
Przejdź do treści
Terapia pedagogiczna ma na celu usprawnić i stymulować zaburzone lub słabo rozwinięte funkcje sfery poznawczej, percepcyjno-motorycznej i emocjonalno-motywacyjnej. Stwarza dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zaburzeń rozwojowych. Jest prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program zajęć, dopasowany do jego możliwości i do rodzaju trudności, jakie mu towarzyszą.
Pedagodzy w swojej pracy wykorzystują następujące metody:
 • poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna wg pór roku;
 • elementy Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • programy Aktywności -  M. i Ch. Knill;
 • elementy Metody J. Affolter;
 • technika malowania dziesięcioma palcami;
 • zabawy paluszkowe;
 • niedyrektywna terapia zabawowa;
 • metoda instrumentalna;
 • nauczanie funkcjonalne;
 • elementy systemu korekcyjno-wyrównawczego Marianny Frostig;
 • metody komunikacji alternatywnej;
 • metody relaksacyjne.
                                   
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
REGON: 356682044
ul. Kochanowskiego 42, 34-130 Wadowice
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści